U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_10112019101740_996732 -
Ngày đặt hàng: 10/11/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Mai
Địa chỉ: 32 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội
Điện thoại: 0947182599

Email:

Ghi chú đơn hàng : 32 Đại Từ ( Chung cư Ecolake view)