U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1012019112424_292652 -
Ngày đặt hàng: 10/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

2300.000 ₫600.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phạm Văn Đức
Địa chỉ: 11 Nguyễn Thái Học, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Điện thoại: 0978455156

Email:

Ghi chú đơn hàng :