U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_10122018045117_41953 -
Ngày đặt hàng: 10/12/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Vũ Thúy Hòa
Địa chỉ: 41A hồng hà. p2 tân bình
Điện thoại: 0765302516, 0766341782

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao lúc 12h đến 13h ngay 12/12. Xin cảm ơn.