U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_10122019080904_982343 -
Ngày đặt hàng: 10/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Hữu Tài
Địa chỉ: Chung cư mường thanh, số 4 trần phú, phường xương huân, thành phố nha Trang
Điện thoại: 0902250227

Email:

Ghi chú đơn hàng :