U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_10122020102046_885925 -
Ngày đặt hàng: 10/12/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1290.000 ₫290.000 ₫
Tạm tính:290.000 ₫
Tổng tiền:290.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dung
Địa chỉ: Masteri An Phú block A phuong Thảo Điền Quan 2
Điện thoại: 0972464508

Email:

Ghi chú đơn hàng :