U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1022020072919_463138 -
Ngày đặt hàng: 10/02/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Huỳnh Tuấn
Địa chỉ: 419 Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q.2
Điện thoại: 0707387340

Email:

Ghi chú đơn hàng : Trước khi Giao shipper gọi báo trước ạ