U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1062020081409_709397 -
Ngày đặt hàng: 10/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Quỳnh
Địa chỉ: 90 páteur, P. Bến nghé, Q1
Điện thoại: 0933221301

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao Giờ hành chánh