U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1082018010104_421249 -
Ngày đặt hàng: 10/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Vu Phuong An
Địa chỉ: The Manor 1, 91 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh, TP.HCM
Điện thoại: +84909331941

Email:

Ghi chú đơn hàng : vui lòng gọi trước khi giao 30 phút.