U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1082019091921_15969 -
Ngày đặt hàng: 10/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Bùi Thị Thu Hiền cty TNHH gang thép hưng nghiệp formosa Hà Tĩnh, khu kinh tế vũng áng, kì long, kì anh, hà tĩnh
Điện thoại: 0969593567

Email:

Ghi chú đơn hàng :