U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1082019112238_755736 -
Ngày đặt hàng: 10/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:1.380.000 ₫
Tổng tiền:1.380.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huỳnh Lê Thuý An
Địa chỉ: 555 đường 3/2 phường 8 quận 10
Điện thoại: 0947067275

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao giờ hành chánh 11/08/2019