U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1102019010201_572215 -
Ngày đặt hàng: 01/10/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Thuỷ
Địa chỉ: Toa nha TMA, cong vien phan mem quang trung, duong to ky, quan 12, tp hCM
Điện thoại: 0358974621

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hang trong gio Hanh chinh