U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_11102018110650_726802 -
Ngày đặt hàng: 11/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Thúy Hoàng Diệu
Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0913102249

Email:

Ghi chú đơn hàng :