U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1112018060939_832917 -
Ngày đặt hàng: 01/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Bảo Vân khánh
Địa chỉ: 1/6/1G Đinh Bộ Lĩnh F15 Bình Thạnh
Điện thoại: 0908290982

Email:

Ghi chú đơn hàng :