U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_11122019071606_526890 -
Ngày đặt hàng: 11/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huỳnh Thị Lâm Tuyền
Địa chỉ: 204 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình ( sangmobile)
Điện thoại: 0935076403

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng buổi sáng