U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1122019013049_10634 -
Ngày đặt hàng: 11/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn thanh sơn
Địa chỉ: 331 ngô gia tự phường suối hoa thành phố bẮc ninh tỉnh bắc ninh
Điện thoại: 0336681464

Email:

Ghi chú đơn hàng :