U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1122019021124_547906 -
Ngày đặt hàng: 11/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tạ Thị Hiên
Địa chỉ: Số 9-Lk4, 804 quang trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0966955256

Email:

Ghi chú đơn hàng :