U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1122019024440_611971 -
Ngày đặt hàng: 10/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

2180.000 ₫360.000 ₫
Tạm tính:360.000 ₫
Tổng tiền:360.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Minh Nguyên
Địa chỉ: 145 Chuyên Dùng Chính KP3 Phú Mỹ Quận 7
Điện thoại: 0931421480

Email: Pydocile@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :