U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1132019075323_107473 -
Ngày đặt hàng: 11/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

4300.000 ₫1.200.000 ₫
Tạm tính:1.200.000 ₫
Tổng tiền:1.200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: 7 Lý Tự Trọng, P. bến Nghé, Q1, HCM
Điện thoại: 0936393838

Email:

Ghi chú đơn hàng :