U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1132019093026_373289 -
Ngày đặt hàng: 11/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phu Van Minh Huyen
Địa chỉ: 35 Ton Duc Thang, Phuong Ben Nghe, Q1, HCM
Điện thoại: 0966009669

Email:

Ghi chú đơn hàng : Vui long giao hang trong gio hanh chinh