U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1142019094903_525710 -
Ngày đặt hàng: 11/04/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn thảo nguyên
Địa chỉ: 23 Nguyễn Phi Khanh phường Tân Định, quận 1 tp. HCM
Điện thoại: 0344924854

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao trong giờ hành chính.
gọi trước khi giao để thu xếp nhận hàng.