U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1172018072301_698653 -
Ngày đặt hàng: 11/07/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫
Tạm tính:330.000 ₫
Tổng tiền:330.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen thi thanh thao
Địa chỉ: 68 nguyen hue quan1
Điện thoại: 0909881737

Email:

Ghi chú đơn hàng :