U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1172020074915_165417 -
Ngày đặt hàng: 11/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phạm Thuý
Địa chỉ: 3/4 đường số 4, linh xuân thủ đức tphcm
Điện thoại: 0962553149

Email:

Ghi chú đơn hàng :