U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1192018095711_364132 -
Ngày đặt hàng: 11/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

2420.000 ₫840.000 ₫
Tạm tính:840.000 ₫
Tổng tiền:840.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trang
Địa chỉ: 28 lê Văn thiêm, quận 7
Điện thoại: 0935705568

Email:

Ghi chú đơn hàng :