U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_12102018015306_784090 -
Ngày đặt hàng: 12/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Khiêm
Địa chỉ: 177 hai bà trưng phường 6 quận 3 tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918539409

Email:

Ghi chú đơn hàng :