U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_12102021114723_809564 -
Ngày đặt hàng: 12/10/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1210.000 ₫210.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1210.000 ₫210.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Anh Vũ
Địa chỉ: 418 khu phố 12 phường an bình, Biên hoà - Đồng Nai
Điện thoại: 0949862759

Email:

Ghi chú đơn hàng :