U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1272019060904_486638 -
Ngày đặt hàng: 11/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hưng
Địa chỉ: 308 lạc long quân phường 5 quận 11
Điện thoại: 0784319781

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng giờ hc và trong hôm nay, trễ nhất là mai