U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1282018123718_277394 -
Ngày đặt hàng: 12/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:220.000 ₫
Tổng tiền:220.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi nguyễn trang nhung
Địa chỉ: 119 điện biên phủ, phường đa kao, quận 1
Điện thoại: 0902475224

Email:

Ghi chú đơn hàng :