U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1292020052255_687989 -
Ngày đặt hàng: 12/09/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lâm Tại Hải
Địa chỉ: 300 Trưng Nữ Vương , Binh Thuận , Hải Châu , TP đà nẵng
Điện thoại: 0905089098

Email:

Ghi chú đơn hàng :