U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_13102018100405_27953 -
Ngày đặt hàng: 13/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hồng Anh
Địa chỉ: 161 phạm văn Thuận,P.Tân Tiến,BHòa,ĐNai
Điện thoại: 0916452209

Email:

Ghi chú đơn hàng : Được kiểm tra trước khi nhận hàng