U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_13112018100540_595759 -
Ngày đặt hàng: 13/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn xuan biên
Địa chỉ: 140 cộng hia, p4 quan tân binh
Điện thoại: 0938051969

Email:

Ghi chú đơn hàng :