U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_13112019114215_109604 -
Ngày đặt hàng: 13/11/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tran Nguyen
Địa chỉ: 01 Pham Ngoc Thach, P. Ben Nghe, Quan 1
Điện thoại: 0968704337

Email:

Ghi chú đơn hàng : Nếu được nhờ shop giao trong chiều nay 13/11