U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_13122020092033_44279 -
Ngày đặt hàng: 13/12/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Neocell Super Collagen +C & Biotin

Mã :
Danh mục : Collagen

1680.000 ₫680.000 ₫
Tạm tính:680.000 ₫
Tổng tiền:680.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Kim
Địa chỉ: 171/6 nơ trang long , phường 13 , quận bình thạnh
Điện thoại: 0522942859

Email:

Ghi chú đơn hàng :