U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1342019014501_973327 -
Ngày đặt hàng: 13/04/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huỳnh Thị Bích Nhung
Địa chỉ: Công ty TNHH Sangshin Vietnam Electronics, Lô XN3-1C, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh hải Dương
Điện thoại: 0964623445

Email:

Ghi chú đơn hàng :