U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1372018011503_248182 -
Ngày đặt hàng: 13/07/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫
Tạm tính:660.000 ₫
Tổng tiền:660.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Truong My linh
Địa chỉ: 64b phan van khoe p2 q6
Điện thoại: 0903660594

Email:

Ghi chú đơn hàng :