U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1372019055443_472454 -
Ngày đặt hàng: 13/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phúc
Địa chỉ: 11 sư vạn hạnh f14 quận 10 ( vạn Hạnh Mall)
Điện thoại: 0909887228

Email:

Ghi chú đơn hàng : Trước khi giao gọi dt