U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1392018053552_611068 -
Ngày đặt hàng: 13/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Quang Minh
Địa chỉ: 239 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 8 - Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0986071194

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi trước khi Giao