U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_14102020041615_54855 -
Ngày đặt hàng: 14/10/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi Văn Hậu
Địa chỉ: P1302 tòa B3D KĐT Nam Trung Yên, cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại: 0913332355

Email: hau.dcn@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng vào buổi tối thì tốt .