U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1432019083155_71987 -
Ngày đặt hàng: 14/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tran thi tra my
Địa chỉ: 58/6 đường 27 phường hiệp Bình chánh, thủ đức
Điện thoại: 0775629509

Email:

Ghi chú đơn hàng :