U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1462019121339_855061 -
Ngày đặt hàng: 13/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê thị tâm
Địa chỉ: 01 Trần Quang Khải - Quảng Tiếm - Sầm sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 0987154696

Email:

Ghi chú đơn hàng :