U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1482018021636_576746 -
Ngày đặt hàng: 14/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

3420.000 ₫1.260.000 ₫
Tạm tính:1.260.000 ₫
Tổng tiền:1.260.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tran thi ngoc thanh
Địa chỉ: 108.Đuong Ben Than.Tan Thanh Đong.Cu Chi
Điện thoại: 01674447716

Email:

Ghi chú đơn hàng :