U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1492018023839_721649 -
Ngày đặt hàng: 14/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

2180.000 ₫360.000 ₫
Tạm tính:960.000 ₫
Tổng tiền:960.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ngân
Địa chỉ: 24/4/10 trần Ngọc Diện, F. thảo
Điện thoại: 0938941110

Email:

Ghi chú đơn hàng :