U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1492018024132_805181 -
Ngày đặt hàng: 14/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ngân
Địa chỉ: 24/4/10 trần Ngọc Diện, F. thảo Điền, Q.2
Điện thoại: 0938941110

Email:

Ghi chú đơn hàng : sau chung cư masteri t3