U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1492021113211_227412 -
Ngày đặt hàng: 14/09/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

4340.000 ₫1.360.000 ₫
Tạm tính:1.360.000 ₫
Tổng tiền:1.360.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương Phước Long
Địa chỉ: 16 Bàu Bàng, P 13, Tân Bình, Tp HCM
Điện thoại: 0913792044

Email:

Ghi chú đơn hàng :