U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_15102018121022_184476 -
Ngày đặt hàng: 15/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần thị Quyên
Địa chỉ: Cổng chợ Me thị trấn me gia viễn ninh bình
Điện thoại: 0972231068

Email:

Ghi chú đơn hàng :