U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_15112020125849_97945 -
Ngày đặt hàng: 15/11/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đặng Đức Trung
Địa chỉ: Toà nhà Viet Tower, 1 Thái Hà, Q Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0902207987

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng phía mặt đường Tây Sơn (the coffee house)