U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1512019060734_975969 -
Ngày đặt hàng: 14/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lư Kim Hưng
Địa chỉ: 308 Lạc long quân phường 5 quận 11
Điện thoại: 0784319781

Email:

Ghi chú đơn hàng : Nhận hàng giờ hành chính