U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1512020061504_436062 -
Ngày đặt hàng: 14/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê thi minh
Địa chỉ: Thanhbtrif hà nội
Điện thoại: 0986651668

Email:

Ghi chú đơn hàng :