U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_152020031100_64997 -
Ngày đặt hàng: 01/05/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Jenny Huynh
Địa chỉ: 123 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: 0785586060

Email:

Ghi chú đơn hàng :