U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_152020091819_410544 -
Ngày đặt hàng: 01/05/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Mai Hiền
Địa chỉ: 103 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0913701363

Email: thuhien99177@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : giao hàng vào buổi sáng giúp mình