U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1522019094913_90118 -
Ngày đặt hàng: 15/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Tòa nhà 265 Cầu Giấy, hà Nội
Điện thoại: 096 5525 099

Email:

Ghi chú đơn hàng :